Röd Glada som besökte Lövstagömslet vid Asköviken augusti 2008.