Rördrom vid Asköviken 2007. Nikon D200+300mm
Rördrom Asköviken 2007 Nikon D200+ 300mm