Svartfläckig glanssmygare
Svartfläckig blåvinge
Väddnätfjäril
Kattunvisslare
Puktörneblåvinge
Vinbärsfuks
Mindre tåtelsmygare
Vitfläckig guldvinge
Midsommarblåvinge
Mindre guldvinge
Mindre bastardsvärmare
Silversträckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril
Tistelfjäril
Sexfläckig bastardsvärmare
Vitfläckig guldvinge
Snygging
Sexfläckig bastardsvärmare