Från Skelefteå flygplats 1969. Depån låg mitt under inflygningsstråket. När det kom flygplan stoppade man tävlingen. Jag mekade åt en kompis på en Escort.

Escort som jag skruvade på det här året. Bilden troligtvis från Falkenberg. Förare var Tuisku Urpiala.