Flygfoto 2007 över Naturskolan Asköviken som var min arbetsplats.

Betande kor vid Rastholmen. Här fanns Kornknarr och Gräshoppssångare på 60-talet. Nu är det Grågäss som gäller.

Askö gård 2007.

Vy över Asköviken 2007. Till vänster syns fågeltornet. Till höger Tidö slott. I framkanten Lövstagömslet.

Naturskolan Asköviken som tar emot c:a 7000 elever varje år.

Jag har arbetat där och dokumenterat verksamheten under ett antal år.