I den lilla sjön vid kanalens utlopp fanns fåglar som levde på fiskar. Öknen låg på andra sidan och havet längst bort.

Jag såg ett tiotal Skrattmåsar.

Jag såg ett tiotal Skrattmåsar.

Spansk sparv.Jag såg endast några stycken.

3-4 Gluttsnäppor i lilla sjön.

Fiskgjuse kom in en gång över sjön men tog inte någon fisk.
 

Trött Turkduva.
 

Helenaastrild. En afrikansk art som finns i Botaniska trädgården.

Öknen är bara 3-4 kilometer men det känns i kroppen efter en vända i den lösa sanden. Tidigare året såg jag Sydlig Varfågel här tyvärr inte denna gång. Det fanns mycket spår av små ödlor mm. Tornfalkar brukar hålla till här.

Turkduvor fanns var man än tittade. Åt nästan ur handen.

Silkeshäger och Rörhöna.

Små fiskar fanns på några ställen längs strandkanten i lilla sjön.

Kanariesiska.
 

Jag såg endast 3-4 Härfåglar.

Det fanns c:a 20 individer av Helenaastrild.

Ödlor fanns längs den torra kanalen samt ut mot havet. De jag såg var c:a 50 cm.

Tre Rörhöns fanns vid lilla sjön.

3 Silkeshägrar vid lilla sjön. Jag såg även en ute vid havet. De blev ofta bortjagade av Grå häger.

Silkeshäger ute vid havet.

Munkparakiter.

Denna Härfågel gick det att komma ganska närma.

Larv och puppa av Monarkfjäril i Botaniska trädgården.

De Tornfalkar såg jag som mest runt öknen och lilla sjön.

Grå häger herren på täppan vid lilla sjön. 3-4 st.

Vid grannbyn en timme bort såg jag dessa krabbor. C:a 20 cm stora med klorna.

Kanariesiskor satt och sjöng lite varstans.

Munkparakiter fanns på hela området. Väldigt högljudda.

Monarkfjärilarna är stationära i Botaniska trädgården.

Kanariegransångaren , nästa lika vanlig som Turkduvan.

Den lilla sjön ligger nere till vänster.Mitt på bilden är golfbanan. vi bodde mitt i,centralt. Botaniska trädgården uppe i mitten.