Sydlig Varfågel. Höll till i sandöknen. Här har den ena fått något ätbart.

Tornfalk. Jagade i kanten på öknen.

Gluttsnäppa. Det fanns 7-8 stycken vid sötvattensamlingen.

Två Rörhönor fanns också i vattenkanten.

Rallhäger. Stod ofta gömd i vasskanten. Kom fram några gånger och var även upp och flög ofta jagad av någon Silkeshäger.

Vid ett par tillfällen kom det några bleka Tornseglare förbi.

Helenaastrild. Kommer från Afrika. Häckar antgligen i den Botaniska parken. Jag såg 8 st där.

Monarkfjäilar fanns i den Botaniska parken.

Sandöknen.

Med på trippen var en enklare fotoutrustning. Målet var inte att jaga fåglar men de som var i närheten kom på bild. Det var ganska glest med fågel. Bästa stället att se fågel var vid sötvattensamlingen i ena kanten av öknen.

Munkparakit. Såg dem vid några tillfällen. Förde mycket väsen och flög väldigt snabbt.

Halsbandsparakit. Såg några vid ett tillfälle.

Silkeshäger. Det fanns 8 stycken vid sötvattnet.

Rallhägern var som en annan fågel när den flög. Då var nästan helt vit.

Kanarieödla.(troligen), fanns på några torra varma slänter. c:a 50 cm.

Helenaastrild.

Turkduvor var lika tama som våra tamduvor.