Skolexempel att starta sist och vinna.
Från Karlskoga 21 september 2002. Förare Robert Karlsson.