Elva Älgar höll till på samma äng. Det var noga att hålla distans. Kom någon för närma gick de till anfall. När det blev för mörkt att filma kom tre tjurar ut. Då lämnade kor och kalvar ängen.