En vintergäst 2010. Kommer då och då till Västmanland. Antalet varierar stort mellan åren.