Några Blå kärrhökar höll till vid Bocksjön, Västmanland under hösten 2009.