En Busksångare visade sig snällt vid Sågdammen utanför Skultuna. Var där c:a en vecka.

En Busksångare som uppehöll sig vid Ekeborg 8 maj 2012. Filmat vid soluppgång. En Kärrsångare hörs i bakgrunden.