Fjällvråken tog bästa biten av Korpen. Den försökta ta tillbaks den men Fjällvråken bestämmer. Fjällvråksgömslet i Västmanland (Birdsafarisweden).