Hökugglan satt på olika ledningar lägns vägen. Den gjorde inget försök att fånga något under två timmar. Flög sedan in i skogen.