Senast upplagda video mars. 2018

En Jorduggla som uppehöll sig vid Lövstagömslet, Asköviken.

En jorduggla som upphöll sig några dagar vid Asköviken. Lägg märke till spybollen.