En Jungfrutrana gjorde ett kort besök vid Frövisjön 12 juni 2014.
Samma trana var vid Kvismaren före och återvände dit igen. Den knyckte på huvudet hela tiden. Såg onaturligt ut. I skymmningen flög den ner i sjökanten.