Lite bilder från en häckning av Lappuggla i Färna Ecopark 2013.

Äntligen börjar ugglorna röra på sig. Våren är på gång.

Lite bilder på flygande Lappuggla från Möklinta. Lägg märke till att den vrider huvudet mer än 360 grader.