En Rostand som besökt Frövisjön utanför Västerås några dagar. Gömmer sig ofta men en Pilgrimsfalk lyckades få fram den en stund.