Småfläckig sumphöna som villigt visade upp sig vid Lövstagömslet, Asköviken.