Jag fick ett kort besök av en Sparvuggla vid Skillberg, Västmanland. Lämnade den kort efter jag fått några bilder. Den gillade inte min närvaro. Gjorde utfall flera gånger.