Skogsmatningen vid Skillberg fick besök av en Spillkråka. Mig veterligen är det första året som Spillkråka har kommit ner på matningen.