En speltokig Tjäder utanför Köping Västmanland 29 april 2016