Tornfalk med fyra ungar. Honan satt i träd bredvid och väntade på att hanen skulle komma och överlämna bytet till henne. Det var hon som fördelade bytet. Några träd vid sidan om satt hornuggleunge och ropade på mat.