En Vitnäbbad Islom rastade vid Hedfjärden i Södermanland 23 juni 2013. Kräftor var favoritfödan.