Vitvingad tärna filmad 9 maj 2013 vid Lövstagömslet, Asköviken. Den höll till i samma vattenpöl under 2 timmar.